Webdesign by

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Emmen

  Sociaal Cultureel Welzijn

De Cluft

Welzijn en Gezond

Het Leven Beleven

Het Leven Beleven

Home Bewustzijn 1 Gezondheid Biologisch Hatha yoga Sigmund Freud Piramide Maslow Wonderen Onderwijs Workshops Contact

Fouten vormen de brug tussen onervarenheid en wijsheid.


Wat is bewustzijn eigenlijk?

Bewustzijn is letterlijk bewust zijn.
De nadruk kun je op 2 manieren leggen:

Bewúst zijn.
Bewust
zíjn.

Bewust zijn betekent dat je bewust in het nu leeft. Dat je met je hele wezen betrokken bent bij datgene, wat je op dit moment doet, of dat nu de afwas is, een gesprek met iemand, je werk, een wandeling in de natuur, noem maar op. Met aandacht dingen doen dus. Mindfulness wordt het ook wel genoemd. Bewust zijn betekent ook aanwezig zijn in jezelf en in contact staan met je lichaam.

Bewust zijn betekent wakker zijn, je onderscheidingsvermogen gebruiken: voelt dit goed of voelt dit niet goed? Het betekent dat je leeft met je waarnemingsvermogen ‘aan’. Niet alles klakkeloos aannemen, maar bij jezelf nagaan wat je er van vindt. Geen dingen doen of aannemen omdat een ander het zegt, omdat ‘het zo hoort’, omdat het in de bijbel staat, omdat ‘het de regels zijn’, maar omdat jij van binnen voelt dat het goed is. Ook al doet de rest het anders.
Bewust zijn betekent dat je nadenkt over en kennis vergaart van jezelf, je omgeving, het leven.

Qua bewustzijn is de maatschappij sinds lange tijd in slaap gesust. Hoe dat komt, dat is weer een verhaal op zich (misschien voor een later blog). Op dit moment is het van belang te weten dat een groot deel van de samenleving is verdoofd door:
Overtuigingen die van generatie op generatie worden doorgegeven.
Het idee dat je vooral hard moet werken.
De media die ongemerkt de bevolking indoctrineren.
Verslavingen.
Invloeden van groepen die niet persé het beste met de medemens voor hebben. (Ik heb het hier niet over terroristen.)
Angst.
Ziekte (mede in stand gehouden door de medische industrie).

Men is zo met deze dingen bezig, dat er vaak geen tijd en ruimte over is (denkt men!) om eens stil te staan en te denken: ”Hé, wacht eens even, klopt dit wel? Is dit wel waar? Wil ik het wel zo?”
Maar nu is het tijd om wakker te worden!

Er zijn allerlei gebieden waarin we bewuster kunnen worden:

-Gedachten over onszelf: Wie we zijn, wat we kunnen, waarom we hier zijn, hoe we tegen en over onszelf praten, hoe we met onszelf omgaan.
-Voeding: Wat stoppen we eigenlijk in ons lijf en wat zijn de effecten daarvan?
-Ons lichaam: Beweging, zuurstof, voeding, contact met ons lichaam. Hoe zit het en hoe belangrijk is dat allemaal?
-Autoriteit: Aan wie kennen wij autoriteit toe en waarom? Hoe zit het met onze eigen autoriteit?
-Communicatie en omgang met anderen: Luisteren we écht naar elkaar? Staan we open voor een ander? Reageren we of geven we antwoord? Vatten we alles persoonlijk op of kunnen we afstand nemen en daadwerkelijk communiceren? Wat zeggen we eigenlijk?
-Opvoeding: Geven we onze kinderen de ruimte om uit te groeien tot een eigen persoonlijkheid? Geven we ze de ruimte om hun talenten en passies te ontdekken, te ontplooien, te ontwikkelen, te leven? Hoe zien wij kinderen? Wat geven wij ze voor boodschappen mee? Wat projecteren we van onszelf op onze kinderen?
-Maatschappij (of zoals ik liever zeg: samenleving): Gaat het om geld of om mensen? De manier van besluiten nemen. Regels: zijn ze wel zo belangrijk? De kracht van het volk. Hoe kunnen we in harmonie, gelijkheid en overvloed met elkaar leven?
-Leefomgeving: Hoe gaan we om met de natuur? Wat betekent de natuur eigenlijk voor ons? Voelen we ons op ons gemak in ons eigen huis? Letten we op giftige stoffen in bijvoorbeeld onze kleding en in de verf op onze muren? Gaat het werkelijk zo slecht met het milieu of wordt ons iets wijsgemaakt?
-En misschien wel de belangrijkste: Het leven zelf: zien we dit leven als enige leven dat er is? Of zien we het als onderdeel van iets veel groters?

Een heleboel om nog eens nader op in te gaan. Maar voor nu even genoeg.
En waarom is dit nu allemaal zo belangrijk?

Hoe bewuster je bent, hoe beter je in staat bent de valse overtuigingen te herkennen en los te laten. Hoe bewuster je bent, hoe beter je in staat bent te herkennen hoe we geprogrammeerd zijn. Hoe bewuster je bent, hoe beter je in staat bent keuzes te maken, te weten wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt.

Want: om te komen waar je wilt, moet je weten waar je bent!


Tien manieren om bewustzijnsverandering in te zetten

Wanneer we gestrestst of angstig zijn is het bijzonder moeilijk om ons te blijven focussen op onze innerlijke ontwikkeling. Alles wat positief is lijkt dan ver weg, onmogelijk te bereiken. Het licht is verdwenen uit onszelf en onze omgeving. Dat kan enkel op deze wijze plaatsvinden omdat we mentale lagen bezitten die het werkelijke zijn blokkeren. Uiteindelijk is alles al vrij en licht maar het zijn de bij ons ingeprente ideeën die dit weten eronder houden.

Hier bespreken we 10 manieren die je kunnen helpen bij de bewustzijnsverandering in jezelf.

Mededogen

Door mededogen te beoefenen openen we onszelf voor het lijden en de problemen van de ander met daarbij het gevoel dat we er ook iets aan willen bijdragen het leed te keren. Wanneer je mededogen voelt ben je op weg de verbinding tussen alles en iedereen te voelen. Mededogen hebben is een bewuste keuze, niet iets wat zomaar binnen komt in je leven. Het maakt dat je voorbij je eigenbelang kijkt naar de noden van anderen. Dat schept een diepe verbinding met alles op deze aarde en mogelijk ook daarbuiten.      

Voorbij grenzen gaan

Wanner je begint met het opheffen van grenzen is het zaak te kijken naar je culturele vooroordelen en open te gaan staan voor andere gedachten, groepen mensen en culturen. Het doel hiervan zal duidelijk zijn, ook een groep is een ego-vorm met eigen waarden en normen die opgelegd en ontwikkeld zijn. Alleen een open mind maakt het mogelijk de verschillen te slechten zodat de grenzen wegvallen en je je niet langer verdeeld voelt. Vanuit jouw grenzenloosheid kan de mensheid en wereld als geheel ook een stapje in die richting zetten naar de eenheid die ons verbindt i.p.v. de verschillen die ons verdelen.

Waardering

Wanneer je je waardering uitspreekt naar iemand verbind je je met de positieve kwaliteiten en talenten van de ander.Je laat medegevoel zien en dankbaarheid voor wat hij of zij is en doet. Daaruit ontstaat een positieve vibratie die inspireert en oproept tot verder gaan in een positieve richting, samen. Zo ontstaat als het ware een ‘groter jij’ via het uitspreken van wat je in je hart voelt. Behalve de verfrissende werking van waardering en de connectie met de ander die er uit voortkomt, bevestig je ook je eigen mogelijkheden en intenties en breek je open in gevoel en vrijheid.

Waardering voor mensen is een ding maar het kan ook gebeuren in de vorm van daankbaarheid naar een diep adem teug, naar een zonnestraal en andere fijne dingen die op je pad verschijnen en je verder brengen in je warmhartig mens zijn. Ben je bewust van het fijne en goede gevoel dat hieruit ontstaat en weet dat jij de initiator hiervan bent. Wat je omstandigheden ook zijn, er is altijd wel iets waarvoor je dankbaar kunt zijn of waardering naar kunt uitspreken. Vreugde is er, in iedere dag, in ieder moment als we maar weten waarnaar we moeten kijken. Probeer iedere dag iets vreugdevols te zien en er dankbaar voor te zijn en die momenten zullen toenemen.  

Innerlijk vrede

Wanneer we mentaal en lichamelijk aan rust toe komen kunnen we tijd geven aan ons innerlijk zijn. Dat is een voorwaarde voor het aankunnen van stressvolle situaties en levenservaringen. Innerlijke rust kun je zoeken via wegen als meditatie, tai chi of yoga, maar ook een wandeling in het bos of een tijdje naar de vogels in je tuin kijken kan een manier zijn om die rust te vinden. Vanuit die rust kan er innerlijke vrede ontstaan. De rust en vrede leiden ertoe dat we problemen kunnen bekijken vanuit andere gezichtspunten. Misschien kunnen we de aard van de wereld en zijn problemen niet in zijn geheel veranderen maar we kunnen via innerlijk vrede een nieuwe dimensie geven aan die zaken door er zelf anders mee om te gaan. Dat begint vaak klein, in het gezin en directe omgeving door liefdevoller met elkaar om te gaan. Dat heeft zijn effect op de sociale omgeving waarin we leven en dat gaat verder de wereld in. Innerlijk vrede is dé weg naar uiterlijke vrede.

Vergeving

Vergeving is dat moment van vrede en begrip dat zich voordoet als de pijn en innerlijke beschadigingen in iemand mag afnemen. Grieven jegens een persoon of groep kunnen oplossen als ze getransformeerd worden door begrip en een nieuwe benadering. Vergeving werkt in alle richtingen, het werkt terug in het verleden maar ook naar de toekomst. Aan de basis van vergeving ligt de acceptatie van het probleem, en een behoefte aan innerlijke vrede, waarheid en liefde in plaats van emoties die gebaseerd zijn op negativiteit, haat en misleiding want dat zijn afkeurende aspecten die innerlijk enkel lijden en verdriet brengen.

Uiteindelijk leidt vergeving tot ware innerlijke vrede. Vergeving betekent dat je ervoor kiest het goede te willen zien in de ander. Waar op dit moment iedereen enkel en alleen zijn eigen leven leidt met alles erop en eraan is het belangrijk vergeving te ontwikkelen zodat er een nieuwe wereld kan ontstaan waarin we fouten kunnen en mogen maken maar die ook weer kunnen en mogen herstellen. Dan kan iedereen groeien naar zijn of haar mogelijkheden.


Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/09/17/10-ways-to-shift-your-consciousness/

ll

Mindfullness

Hoe kijk je naar de wereld? Als je dat doet vanuit mindfullness ben je je meer bewust van alles wat zich voordoet, uiterlijk maar ook innerlijk. Je ervaart en voelt met meer attentie. Je voelt welke emoties zich voordoen aan hoe je lichaam en omgeving reageert en daar kun je op anticiperen. Alleen het letten op je ademhaling, hartslag en dergelijke kan je zoveel duidelijk maken in hoe je reageert op zaken die zich voordoen. Observeren zonder oordeel is de basis voor talloze oplossingen. Het maakt dat je niet zo verrast of overvallen wordt door gebeurtenissen en reageer je niet meteen weer vanuit de oude aangeleerde reacties. Je leert de dingen zien voor wat ze zijn en je accepteert de pijn die zich voordoet zodat je er meteen vanuit de innerlijke bron mee aan de slag kunt gaan om het terug te brengen in proportie en stabiliteit.

Delen en dienstbaar zijn

We kunnen de focus van ons leven richten op wat anderen nodig hebben i.p.v. op onze eigen wensen en eisen. Wanner we ons naar buiten richten wordt waar we zelf naar verlangen minder belangrijk en zijn we minder ego gericht. Er zijn mogelijkheden te over om dit te oefenen, iedere dag opnieuw. Het helpt je ook op te ruimen in je leven, je leven wat leger te maken waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen, relaties en zo verder. Ben tevreden met wat je hebt en deel wat je niet nodig hebt als je ziet dat er ergens anders nood is. Geven maakt blij, iets doen voor een ander maakt blij en weet dat je altijd zult ontvangen wat je nodig hebt en wat je wilt geven of delen met anderen.

Nostalgie

Terug kijken in verlangen naar tijden waarin het goed was, het herleven van het verleden, is een manier waarop het leven je bodem geeft. Studies wezen uit dat mensen met een mooi verleden sterker in hun schoenen staan, zelfbewuster zijn en minder last hebben van depressies. Herinner je het goede, al was het gisteren, herinner je de mooie momenten in het leven, de bijzondere ontmoetingen, de mooie plaatsen, de fijne dingen die je mocht beleven. Dat geeft je kracht in het nu moment om te doen wat je moet doen.

Voorbij het materialisme

De wereldproblemen zijn groot, wellicht groter dan ooit. Dat kan alleen veranderen als wij veranderen in denken en doen. Een verandering in bewustzijn is noodzakelijk om de ontwikkelingen te keren. Een eerste en grote stap daarin is te groeien voorbij de materialistische wereldvisie. Onze consumptie is uitgegroeid tot een vervuilingsprobleem en een ego probleem. In plaats van meer en meer kunnen we gaan naar minder en duidelijker afbakenen wat je wilt hebben en waarom. Onderzoek je behoeften. Onderzoek wat je werkelijk nodig hebt en waarom en waardoor je verleid wordt tot kopen en hebben. Wat heb je werkelijk nodig? Stel jezelf deze vraag steeds opnieuw en je zult zien je gaat herkennen wat de verleiding is en waarom je er in tuint. Het hebben van dingen is ookm een belasting op de geest. Alles wat je hebt kun je kwijtraken dus geeft zorgen. Minderen is mogelijk waardoor je je vrijer gaat voelen in de wereld.

Zie het wonder

Wonderen bestaan, iedere dag doen ze zich voor maar meestal zien we ze niet eens. Wonderen komen vanuit de eenheid en oneindigheid naar ons toe in het klein en in het groot. Liefde is het grootste wonder in het leven en we kunnen ons ervoor open stellen zodat het ons leven kan bereiken en vervullen. De liefde opent alle deuren, de liefde brengt alles terug tot het wezen der dingen. In de liefde ligt de eenheid verborgen die IS, altijd en overal.